31 mei

Kennissessie Awareness Informatiebeveiliging

Wilt u binnen uw organisatie bewustwording vergroten op het gebied van informatiebeveiliging. Kom dan 31 mei naar deze kennismiddag.

Tijd : 12.00 - 16.15 uur met aansluitend een netwerkborrel tot ongeveer 17.15 uur
Locatie: Het Oude Politiebureau

Breelaan 2-a, 6711 MR EDE
www.hetoudepolitiebureau.nl

Met trots kunnen we u melden dat vijftien leveranciers bereid zijn deze middag hun product op dit gebied te presenteren. Hierdoor kunnen we u een afwisselend programma bieden en kunt u in totaal negen verschillende presentaties bijwonen.

Programma
12.00 - 12.30 uur | Inlooplunch
12.30 - 12.40 uur | Welkomstwoord
12.45 - 13.45 uur | Blok 1 (5 presentaties) -> u kunt drie presentaties bezoeken
13.45 - 14.00 uur | Wissel
14.00 - 15.00 uur | Blok 2 (5 presentaties) -> u kunt drie presentaties bezoeken
15.00 - 15.15 uur | Wissel
15.15 - 16.15 uur | Blok 3 (5 presentaties) -> u kunt drie presentaties bezoeken
16.15 - 17.15 uur | Netwerkborrel

PARKEREN of OV
Het oude Politiebureau ligt aan de rand van het centrum van Ede. Vijftig meter naast het pand ligt een grote parkeerplaats (Burg. Dijkeplein). Op drie minuten loopafstand liggen ook nog Q-parkgarage Achterdoelen en Parkeergarage De Halte.
Het intercitystation Ede/Wageningen ligt op 10 minuten loopafstand. De bus van en naar het station stoop voor het oude Politiebureau.

AANMELDEN
voor dit event is niet meer mogelijk.

Accent
• AVG Awareness spel
Dit spel is ontwikkeld om het bewustzijn van organisaties over de AVG te vergroten. Via het concept 'serious gaming' krijgen medewerkers op een interactieve -en vooral leuke- manier inzicht in de belangrijkste onderdelen van de AVG en het belang daarvan voor hen zelf en hun organisatie.
accentadvies.nl

Aegolius
Naast een leerarrangement ICT Awareness en Veiliggedrag heeft Aegolius samen met Audittrail een leerarrangement Bescherming van informatie en privacy binnen woningbouwcorporaties ontwikkeld.
aegolius.nl

Awareways
Door middel van een Security Awareness engine kunnen medewerkers op aantrekkelijke en flexibele wijze informatiebewust gemaakt worden en kunnen ze leren hoe ze risico's kunnen herkennen en veilig kunnen handelen. Door gebruik te maken van gamification principes en de door Awareways ontwikkelde, complete en interessante content worden medewerkers gemotiveerd om het hele programma te voltooien en leidt het programma tot feitelijk veiliger gedrag.
awareways.com

Ciso4you
• Janna
Janna is een makkelijk toegankelijke, online oplossing voor bewustwording programma's.
Het doel is gedragsverandering teweeg te brengen.
viajanna.nl

David's Data
Een app die de Huurderskluis bevat. Deze app heeft een beveiligde kluis die alle persoonlijke gegevens van de huurder bevat. De minimale benodigde gegevens deelt de huurder tijdelijk, voor een gerichte actie van de corporatiemedewerker, met de corporatie. De corporatie kan de data gebruiken zonder deze lokaal op te slaan. Op deze manier voldoet de corporatie altijd aan de GDPR/AVG en krijgt de huurder controle over zijn eigen gegevens.
davidsdata.nl

Digital me
• "Dappre" is de naam van een app die gebruikt maakt van Qiy Trust Network.
Medewerkers kunnen zich veilig met elkaar en met organisaties verbinden en zelf beslissen welke gegevens ze delen.
dappre.com/nl

DPA | B-able
• Vitual Reality Experience
Een virtual Reality omgeving voor workshops waarin awareness centraal staat. Aan de hand enkele praktijkvoorbeelden wordt bij medewerkers direct meer bewustwording gecreëerd.
• MIRA (product; Quick-Scan)
Via een Quick-Scan wordt het bewustzijn binnen een organisatie in kaart gebracht langs de assen kennis, houding en gedrag. Afhankelijk van het resultaat worden hierop passende producten toegepast.
dpa.nl

Duthler Associates
• 2-jarige awareness raising programma
Een Awareness raising programma dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van medewerkers. De kern van het programma bestaat uit een speelse, praktijkgerichte e-learning die uitgebreider wordt naarmate de medewerker meer kennis wil of nodig heeft.
duthleracademy.nl/nl/awareness-raising-programma

Go2Sure | Riepair
Riepair biedt software aan, waarmee bedrijven en organisaties in staat worden gesteld een verwerkingsregister op te stellen. Daarnaast wordt vanuit de software een checklist AVG aangeboden, waarmee bedrijven en organisaties risico's in kaart kunnen brengen op het gebied van privacy en informatieverwerking.
go2sure.nl
riepair.nl

HC&H
• Serious Game Alcatraz
Met de serious game Alcatraz gaan medewerkers van een corporatie aan de slag met stellingen over informatiebeveiliging.
• Security Awareness bibliotheek e-learning
Bestaande uit: e-learing: Introductieprogramma's, in-depth e-learning (o.a. phising, cybersecurity, werken in de Cloud), microlearning (gebruik wachtwoord, veilig werken buiten kantoor) en security awareness video's.
hcenh.nl

Knowdis
Knowdis biedt in samenwerking met Vitaen Risk Management een e-learning Bewustzijn Informatieveiligheid waar een veelheid aan relevante onderwerpen behandeld.
knowdis.nl
modules.knowdis.nl/informatieveiligheid

SEP
• Leercirkel iBewustzijn / privay
SEP richt zich op het leren leren en ondersteunen op actuele thema's bij de (lokale) overheid. Ondersteuning wordt geboden met slimme tooling ISMS, Privacytool en iBewustzijnstrajecten.
sep.nl

Soul:made
• Platform Mind Your Step
Een online platform waar volop informatie, praktijk, inspiratie en tips & tricks te vinden zijn op het gebied van informatieveiligheid en privacy.
mindyourstep.info
• Tool Informatieveiligheid & Privacy Challenge Mind your step
Een tool waarmee medewerkers zelf ervaren en leren hoe zij doordacht en slim met informatieveiligheid en privacy omgaan.
soulmade.nl

VVA-Informatisering
• Security Awareness Toolbox
De toolbox bestaat uit: social engineering, data-lek simulatie, wachtwoordworkshop.
Door ervaringsleren wordt medewerkers kennis en bewustzijn bijgebracht.
• Data Protaction Escape Room
Als toffe aanvulling op de toolbox is de Data Protection Escape Room ontwikkeld. Een groep van zes medewerkers krijgt maximaal 60 minuten de tijd om te ontsnappen uit de Escapre Room door verschillende puzzels op te lossen. Onderwerpen van de puzzel zijn gebaseerd op de AVG en beveiligingsmaatregelen. Denk daarbij aan datalekken, bewaartermijnen, encryptie en wachtwoorden. De Escape Room is mobiel en wordt uitgevoerd op locatie.
innovatisering.nl