Verslag lancering UK Housing Data Standards versie 2.0

Op woensdag 30 januari jongstleden vond in Londen de officiële 'lancering' plaats van versie 2.0 van de UK Housing Data Standards. Uw International Liaison was hierbij aanwezig.

Ondanks de kou, de sneeuw en het 'overall' slechte weer, waren er toch ruim 50 deelnemers afgekomen op deze bijeenkomst. In de deelnemersgroep zowel vertegenwoordigers van Engelse woningcorporaties als leveranciers van IT oplossingen voor de sector. De eerste versie van deze standaard (losjes gebaseerd op onze eigen CORA) is inmiddels al weer ruim een jaar geleden verschenen en kan zich verheugen in enthousiaste reacties vanuit de Engelse corporatiesector, zoals hieronder valt te lezen:

"The standard helps in maximising the value of the data, whilst reducing the cost of applications.

"Using standards helps us run more efficiently, helps us remain GDPR compliant and speeds up partnership opportunities with suppliers and other housing associations.

"We decided we needed to standardise the way in which we defined our business, so that we could implement a much clearer version of our data, and ultimately produce a single version of the truth." (Thames Valley HA)

"The value they can bring in helping organisations to understand their data structures and share data internally, as well as externally. Being part of the project was an opportunity to understand how these standards are put together, and contribute in helping housing become more data driven." (Catalyst)

In de tweede versie – die nog alle onderdelen bevat uit versie 1.0 (bijvoorbeeld over leegstand, toewijzing en klantgegevens) zijn nieuwe onderdelen toegevoegd met betrekking tot de processen rond het indienen en uitvoeren van reparatie(verzoeken), zoals:

Raising a work order with a contractor: the information that the housing provider passes over to the contractor. This ensures that a consistent data set moves between the provider and contractor, so that they have the right data to get the right job done, improving customer satisfaction in the process. It also enables you to conduct analysis across your repairs services, so you can measure contractor efficiency and value for money, knowing that you're comparing like with like.

Raising a work order with a customer: this enables housing providers to move their customer model closer to the DPP type of service model, where the customer is able to specify the date, hours, or delivery date of their choice, or to advise about other options. It will enable you to build services with this level of customer interaction and involvement, improving customer experience and overall satisfaction.

Versie 2.0 is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van HACT (Housing Association's Charitable Trust) en OSCRE (een in USA Florida gebaseerde organisatie gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaarden), in nauwe samenwerking met de corporaties Coastline, Halton Housing Trust, L&Q, Lewisham Homes, Magna, Metropolitan Thames Valley, Poplar en Settle. Er zijn gesprekken gaande met (bijna) alle Engelse IT leveranciers over hun ondersteuning van de standaard. In een volgende versie zal met name het planmatig onderhoud aan de orde komen, evenals de verrekening van servicekosten.

Tijdens de bijeenkomst in Londen vertelde Amina Graham (L&Q, een grote corporatie, 90.000 vhe) over het feit dat de standaard haar organisatie in staat heeft gesteld hun waardevolle data (beter) te ontsluiten en op die manier hun ambitie om een 'data gedreven corporatie' te worden heeft mogelijk gemaakt. Doug Silverstone (Head of Data van Metropolitan Thames Valley) illustreerde hoe de standaard binnen hun organisatie (60.000 vhe) is ingevoerd en hem daarnaast heeft geholpen om data te gebruiken die wordt verzameld door sensoren in de verwarmingsinstallaties in al hun woningen (dat zijn 800.000 'data points' per minuut…).

Informatie over alle sprekers en de presentaties is te vinden op de website van HACT.

Met HACT en de deelnemende Engelse corporaties is gesproken over het organiseren van een studiereis en bijeenkomst rond Housing Data Standards in Engeland (in vervolg op de sessie die in Nederland is georganiseerd in mei 2018). Interesse om mee te gaan? Stuur een mail naar: international@corponet.nl en we houden u op de hoogte.