Kennisbank

De kennisbank van CorpoNet bevat artikelen, presentaties en andere publicaties die voor de informatievoorziening van woningcorporaties interessant en relevant zijn. Daarmee geeft de kennisbank invulling aan het motto van CorpoNet: 'Kennis moet je delen.'

De kennisbank is toegankelijk voor medewerkers van de corporaties die lid zijn van CorpoNet en bevat publicaties die vooral voor de corporaties van belang zijn. Algemene artikelen zijn al voldoende beschikbaar op andere fora. Producten van CORA en VERA zijn op de respectievelijke sites te vinden.

Heb je naar jouw idee interessante publicaties voor de kennisbank? Stuur ze naar info@corponet.nl en wellicht worden ze dan aan de kennisbank toegevoegd. Geef aan of je publicatie alleen mag worden gelezen (bijvoorbeeld in PDF) of dat de inhoud, zoals teksten en plaatjes, ook door andere leden mag worden gebruikt.