Ketensamenwerking

Samenwerking tussen corporaties is op meerdere niveaus gemeengoed. Waar nodig en mogelijk zoeken corporaties elkaar op om te voorkomen dat ieder zijn eigen wiel uitvindt. Ook biedt samenwerking vaak een belangrijke meerwaarde, op diverse gebieden. CorpoNet heeft dan ook als goed voorbeeld kennisdeling van corporaties op ICT-gebied en informatiemanagement hoog in het vaandel staan.

Samenwerking in de keten is (nog) minder vanzelfsprekend, terwijl hier juist veel winst te behalen valt. Winst in de vorm van efficiency en effectiviteit. Door samenwerking in de keten van corporaties, aannemers, co-makers en toeleveranciers op het gebied van onderhoud is een forse efficiency-slag te maken. Er kan worden bespaard op de kosten van uitvoering en afhandeling van opdrachten.