Nieuws

Terugblik: CorpoNet Kennispalet 2019

Tijdens de ontvangst stond er een heerlijk lunchbuffet voor alle deelnemers klaar, zodat iedereen energiek en met een goed gevoed brein de presentaties tot zich kon nemen.De aftrap was voor Albert van Heugten (CorpoNet/Wonen-Zuid) en Jorrit van de Walle (Audittrail). Zoals inmiddels bekend hebben CorpoNet en Audittrail de BIC Building...

Artificial Intelligence | Slim algoritme zoekt en verwijdert ID-bewijzen

Veel corporaties bouwden daarna jarenlang een gigantisch digitaal archief op. Geen vuiltje aan de lucht. Totdat op 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) roet in het eten gooide en er strengere regels kwamen voor het bewaren van klantgegevens. Tja, wat doe je dan als corporatie? Een deel...

Digitale transitie bij woningcorporaties

Doe mee met onze enquête! Om de status van de digitale transitie bij woningcorporaties te peilen doet CorpoNet in samenwerking met DocumentWereld een onderzoek. Scan de QR code en vul vóór 1 november a.s. onze enquête in. Alvast onze dank voor je deelname! De resultaten delen we tijdens CorpoNet Kennispalet...

BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Het volgende thema waar we aandacht aan besteden is Incidenten & Calamiteiten. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Welke incidenten en calamiteiten deden zich voor in uw organisatie? En hoe verhouden deze zich tot de implementatie van de BIC?...

CorpoNet op CorporatiePlein 2019

Presentatie Trends in IT | dit kunnen corporaties er mee Zoals ieder jaar neemt CorpoNet de invulling van een presentatie voor haar rekening. Dit jaar is het thema: Trends in IT | dit kunnen corporaties er mee. Blockchain, chatbots, kunstmatige intelligentie: Wat zijn nou de échte trends in IT waar...

BIC Building Blocks: Draag uw steentje bij!

Het volgende thema waar we aandacht aan besteden is Bewustzijn. Ook voor dit thema zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Welke bewustwordingsmaatregelen heeft uw organisatie getroffen? En hoe verhouden deze zich tot de implementatie van de BIC? Hoe heeft uw organisatie gereageerd op...

Van onze buitenland correspondent

Niet alleen werd de conferentie bezocht door 12.000 deelnemers, er waren maar liefst meer dan 550 sprekers, twee ministers, een staatssecretaris en de Prime Minister, Theresa May (inmiddels voormalig premier). Op de beursvloer waren stands van meer dan 400 exposanten. Buiten was in een aparte tent speciale aandacht voor MMC...

Kijkje in de keuken van De Woonplaats en Previder

Hans Lesscher (directeur Odin Groep) heette namens Previder iedereen welkom en vertelde in het kort iets over het ontstaan van zijn bedrijven. Daarna gaf Joop Schoppers van De Woonplaats een presentatie over hoe zij vanuit het I&A-beleid tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Zo kent De Woonplaats in het beleid een...

Samenwerking Stroomversnelling en CorpoNet

Inmiddels is de standaard voor NOM-monitoring gerealiseerd (Energieprestatie Monitoring Norm). En dat is goed nieuws want daarmee wordt voorkomen dat corporaties geconfronteerd worden met verschillende ‘smaken’ data van verschillende leveranciers, die niet goed uitgewisseld kunnen worden en behoorlijk van kwaliteit kunnen verschillen. De volgende stap in de ontwikkeling van de...

Van onze buitenland correspondent

Studiereis Disruptive Innovators Network (DIN) in NL Van 11 tot en met 13 juni 2019 brachten 21 leden van het Engelse Disruptive Innovators Network een bezoek aan Nederland. Deze groep deelnemers bestond uit Chief Executives, Heads of Research, Managing Directors, Innovation Managers, Heads of ICT en Board members van 15...