Samenwerking CorpoNet en VERA

op 27 nov '17
Categorie: VERA

In eerdere communicatie is CorpoNet geïntroduceerd als de samenvoeging van de organisaties van CORA, NetwIT en VERA. In de praktijk bleek het niet mogelijk om deze drie organisaties nu volledig samen te voegen. Er is gekozen om CORA en NetwIT te laten samengaan in CorpoNet. CorpoNet en VERA gaan wel intensief samenwerken, maar blijven vooralsnog naast elkaar bestaan.

De reden is als volgt. Binnen de Stichting VERA werken corporaties en leveranciers in co-creatie aan de open VERA standaard. De inbreng van technische expertise van leveranciers is noodzakelijk, omdat deze kennis binnen corporaties beperkt beschikbaar is. Zowel corporaties als leveranciers zien toe op het open karakter en de kwaliteit van de standaard. Leveranciers sturen dus mee in de ontwikkeling van VERA en dat is belangrijk voor de adoptie van de standaard.

De organisatie van CorpoNet, de samenvoeging van NetwIT en CORA, bestaat geheel uit medewerkers van corporaties. Binnen die structuur is beperkt ruimte voor beïnvloeding vanuit leveranciers. De leveranciers participeren overigens wel als het gaat om de inzet voor productontwikkeling en kennisdeling.
Voor de corporatiesector is de samenwerking tussen CorpoNet en VERA belangrijk.
Het is ook noodzakelijk dat de open VERA-standaard goed blijft aansluiten bij de CORA referentiearchitectuur. De waarde van de samenwerking ligt vooral in de producten, de aansluiting en kwaliteit. Daarom is organisatorisch gekozen voor een lossere vorm: CorpoNet en VERA werken primair samen vanuit de ontwikkeling van producten voor de sector. Zij delen daarvoor resources: inzet, expertise en financiën. De afspraken voor de samenwerking worden in een convenant vastgelegd.
De waarde zit in het verbinden van partijen; waarbij de uitdagingen van de sector leidend zijn.