Het elfde boek in de serie ‘Kennis moet je delen’ is uit!

op 23 apr '18
Categorie: CorpoNet

Op 19 april werd tijdens de themabijeenkomst over het bewustzijn rond informatiebeveiliging het elfde boek uit de NetwIT-serie gepresenteerd. Niet toevallig, want het onderwerp van het boek sluit naadloos aan bij dit thema. Het kreeg de titel Veiligheidsbewustzijn en informatiebeveiliging bij woningcorporaties en werd geschreven door Albert van Heugten.

Albert schreef het boek in opdracht van (toen nog) NetwIT op basis van zijn onderzoek in het kader van zijn studie voor Master of ICT & Business Innovation. Hij onderzocht de relatie tussen de kwaliteit van de informatiebeveiliging en het veiligheidsbewustzijn binnen de woningcorporaties. Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming een bijzonder actueel thema dat ons allen bezighoudt. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Michiel van Wezel van Aedes. Zoals gebruikelijk ontvingen alle aanwezigen daarna eveneens een exemplaar en kregen alle corporaties die lid zijn van CorpoNet het boek toegezonden.

Wilt u ook een exemplaar bestellen? Dat kan via het contactformulier. Prijsinformatie vindt u hier.