Bulk data! We want more!

op 04 mei '18
Categorie: CorpoNet

Het 'klassieke' vragen om data uit externe bronnen voldoet steeds minder vaak aan de performance eisen die tegenwoordig gesteld worden aan applicaties. Een architectuur waar gegevens 'gepushed' worden naar de applicatie die de gegevens nodig heeft is, een steeds vaker gekozen optie. VERA sluit hier momenteel niet ideaal op aan. De methode om BULK gegevens periodiek uit te wisselen tussen systemen is in de huidige vorm omslachtig en zorgt voor veel overhead. Een klantportaal voorzien van de nieuwste gegevens en het aanleveren van grote hoeveelheden van gegevens voor rapportages zijn hier goede voorbeelden van.