BIC (Baseline Informatiebeveiliging Corporaties)

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met informatie en gegevens van huurders en organisaties ook voor woningcorporaties van van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het gecorrumpeerd raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van woningcorporaties. Hieraan zijn bestuurlijke consequenties verbonden en het kan het imago van de woningcorporatie en daarmee van de sector in het algemeen schaden.

Waarom zou je de BIC toepassen of gebruiken?
• Om op een efficiënte manier te werken aan de inrichting van informatiebeveiliging (IB) 

• Als hulpmiddel om aan alles eisen te voldoen op het gebied van IB 

• Om (externe) auditlast te verminderen 

• Om woningcorporatie een aantoonbaar betrouwbare partner te laten zijn 


De BIC kan hier (na de inlog) door leden van CorpoNet worden gedownload. Andere belangstellenden kunnen een aanvraag voor toezending indienen via bic@corponet.nl. Voor leveranciers die de BIC willen gebruiken zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat dit wordt toegestaan.

In 2019 zijn we gestart met Bic Building Blocks (BBB). Een initiatief van CorpoNet in samenwerking met Audittrail om de implementatie van de BIC te vereenvoudigen. Hier lees je er meer over.