BIC (Baseline Informatiebeveiliging Corporaties)

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met informatie en gegevens van huurdersen organisaties ook voor woningcorporatiesvan van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het gecorrumpeerdraken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van woningcorporaties. Hieraan zijnbestuurlijkeconsequenties verbonden en het kanhet imago van de woningcorporatieen daarmee van de sectorin het algemeen schaden.

Waarom zou je de BIC toepassen of gebruiken?
• Om op een efficiënte manier te werken aan de inrichting van informatiebeveiliging (IB) 

• Als hulpmiddel om aan alles eisen te voldoen op het gebied van IB 

• Om (externe) auditlast te verminderen 

• Om woningcorporatie een aantoonbaar betrouwbare partner te laten zijn 


De BIC kan hier (na de inlog) door leden van CorpoNet worden gedownload . Andere belangstellenden kunnen een aanvraag voor toezending indienen via bic@corponet.nl. Voor leveranciers die de BIC willen gebruiken zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat dit wordt toegestaan.