CORA (Corporatie Referentie Architectuur)

Met een architectuurverkenning van een SIG van NetwIT is in 2008 de basis gelegd voor CORA. De verkenning resulteerde in een publicatie: Bedrijfs- en ICT Architectuur – Verkenning van de Corporatie Referentie Architectuur. Vervolgens namen in 2009 elf woningcorporaties het initiatief om een begin te maken met deze bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur. In 2015 richtten de deelnemende corporaties de Stichting CORA op. Vanaf de start was de doelstelling het resultaat beschikbaar te stellen voor de sector. Kijk voor uitgebreide informatie op de CORA-website.