CORA (Corporatie Referentie Architectuur)

Wat is CORA?
CORA staat voor COrporatie Referentie Architectuur en bestaat uit een verzameling standaardmodellen en methodieken.

Waarom CORA?
Het doel van CORA is alle (grote, middelgrote en kleinere) woningcorporaties in Nederland te helpen hun bedrijfsvoering en informatievoorziening te verbeteren. En het delen van kennis te bevorderen.

Voor wie is CORA bedoeld?
Voor medewerkers van corporaties, leveranciers en adviseurs. Zij kunnen de referentiemodellen voor veel verschillende doelen gebruiken

Hoe wordt CORA toegepast?
De CORA referentiemodellen helpen om standaarden in de sector te faciliteren. Dat is een randvoorwaarde om tussen organisaties digitaal informatie uit te kunnen wisselen.

Hoe is CORA ontstaan?
CORA is ontstaan in 2007. Toen hebben een aantal corporaties een eerste verkenning uitgevoerd voor een referentiearchitectuur. Dat resulteerde in de Netwit publicatie "Bedrijfs- en ICT-architectuur". In de jaren 2010, 2011 en 2012 verschenen daarna de opeenvolgende versies van CORA. Aan de totstandkoming van die versies hebben veel partijen meegewerkt; niet alleen medewerkers van corporaties maar ook medewerkers van adviesbureau's, ICT-leveranciers en deskundigen van buiten de sector.

Vanaf 2019 is de CORA ook via een WIKI pagina te raadplegen.

Kijk voor uitgebreide informatie op de CORA-website.