De 2030-dialoog

Visie op digitalisering in de corporatiesector

Naar aanleiding van de themamiddag CorpoNet op weg naar 2030, die plaats vond op 21 maart 2019, ontstond de behoefte om de die middag ontstane inzichten en ideeën omtrent de digitale transformatie in de corporatiesector verder met elkaar uit te werken en te delen. Onder de naam De 2030-dialoog is dit idee van start gegaan. In de hieronder te downloaden 2030-dialoog onderzoeken we samen aan de hand van zeven thema’s met bijbehorende vragen de mogelijkheden en gevolgen van de digitalisering binnen onze sector, tegelijk inventariseren we wat daarvoor nodig is. Via deze website, onze nieuwsbrief, LinkedIn en wellicht volgen er meerdere kanalen, delen we de voortgang. Als we allemaal onze resultaten, ideeën en ervaringen met en aan elkaar delen, dan werken we samen aan een mooie, digitale toekomst voor de sector.

#de2030dialoog denk, deel en doe mee!

Download de dialoog, ga ermee aan de slag en deel de opbrengst met ons. Delen kan via communicatie@corponet.nl of een van de bestuursleden.