Leden

Het ledenbestand van CorpoNet bestaat uit woningcorporaties. Zij worden vertegenwoordigd door een contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beleid en de inzet van de ICT. Deze verantwoordelijkheid kan een onderdeel zijn van uiteenlopende functies. Bijvoorbeeld: hoofd I&A, manager ICT, coördinator Informatievoorziening en Automatisering, informatiemanager, hoofd automatisering et cetera. Naast deze contactpersoon staat het ook andere medewerkers vrij zich als lid aan te melden.

Inmiddels telt CorpoNet ruim 130 corporaties die lid zijn. Gezamenlijk beheren zij meer dan 1,8 miljoen verhuureenheden.

Bekijk de ledenlijst

Ook lid worden?