Special Interest Groups

Binnen een Special Interest Group (SIG) krijgen leden ruimte om met een groep geïnteresseerden gezamenlijk een terrein te bestuderen, eventueel afgesloten met een rapportage en/of presentatie aan de overige leden van CorpoNet. De volgende SIG's zijn inmiddels opgericht:

  • CORA-COrporatie Referentie Architectuur
  • VERA
  • BIC (Baseline Informatiebeveiliging Corporaties)
  • Big Data (gestart 2017) klik hier voor meer info (wel inloggen)

Als lid van CorpoNet kunt u aan één van deze SIG's deelnemen. Heeft u zelf een idee voor een SIG dan kunt u rekenen op ondersteuning van bestuur en secretariaat. Alle informatie van en over de SIG's is beschikbaar op het extranet dat alleen voor leden toegankelijk is.