Vernieuwingsagenda / samenwerking Aedes

CorpoNet is een van de partners die met Aedes samenwerkt in de Vernieuwingsagenda. In deze Vernieuwingsagenda zijn de uitdagingen van de woningcorporatiesector in zes themagebieden (ook wel coalities genoemd) verdeeld. CorpoNet is samen met CorpoVenista en Platform31 partner op het thema Digitalisering en informatievoorziening.

Samen kijken we naar de kansen van technologische ontwikkelingen waarmee corporaties beter en goedkoper kunnen werken en de huurder beter kunnen bedienen. De coalitie Digitalisering en informatievoorziening kijkt naar de kansen van technologische ontwikkelingen voor bijvoorbeeld informatiebescherming, ketenautomatisering, e-dienstverlening, BIM en Big-data. Bovendien is het doel dat alle partijen in de corporatiesector kwalitatieve informatie efficiënt met elkaar uitwisselen.

Lees hier meer over de gehele Vernieuwingsagenda en specifiek over wat er gedaan wordt op het thema Digitalisering en informatievoorziening.